BAZI REFERANSLAR

 • KORU FLORYA
 • İSTANBUL TOWER
 • BEY CİTY
 • CORNER LİFE
 • CAPİTAL TOWER
 • GÜNEŞLİ PARK GARDENYA
 • AUTOPIA
 • DENİZ EVLER
 • İSTANBUL ÜVİVERSİTESİ
 • MASKO
 • İ.E.T.T.
 • BEYAZ RECİDANCE EYÜP
 • ŞEHR-İ BAHAR

DAHA FAZLA BİLGİ

 

HİZMETLERİMİZ

 

1-) elektRİk taahhÜt

 •  

 

 

fİrmamiz,

 

 

EndÜstrİyel tesİsler, bİna ,toplu konut, hastane, okul, İŞ merkezİ, alIŞverİŞ merkezİ gİbİ bİrÇok tesİsİn A.G., O.G., zayIf akIm sİstemlerİnİn anahtar teslİmİ projelendİrmesİ ve uygulamasI alanlarInda hİzmet vermektedİr.

 •  

  a-)

  A.G. ve O.G. tesİslerİ

 

İlgİlİ elektrİk daĞItIm Şİrketİnden enerjİ mÜsaadelerİnİn alInmaSI

 

A.G ve O.G. projelendİrme

 

Enerjİ nakİl hatlarInIn dİrEk temİnİ, montajI ve kendİ İŞ makİnemİzle tranŞe İŞlerİnİnİn yapimi

 

 • Şalt tesİslerİnİn ve Trafo merkezlerİnİn temİnİ ve montajI

 

Bİna tİpİ trafo İnŞaatI ve kabul İŞlerİ

 

b-)

pano İmalati

 

A.G. ana daĞItIm ve talİ daĞItIm panolarI, Kumanda ve otomasyon panolarI, Kompanzasyon panolarI, JeneratÖr ve Şebeke transfer panolarI, O.G. kontrol panolarI ve İmalatI hİzmetlerİ.

 

C-)

Topraklama ve Paratoner sİtemlerİ

 

YILDIRImdan korunma ve topraklama sİstemlerİnİn projelendİrİLmesİnİ ve uygulamasInI yapmaktayIz.

 

d-)

aydinlatma

 

Konut ve ofİs aydInlatmasI

 

GÜvenlİk aydInlatmasI 

 

Harİcİ ve dahİlİ aydInlatma

 

e-)

Kompanzasyon

 

YapIlan ÖlÇÜmler sonucu sİstemİn yÜk karakterİstiĞİne gÖre, normal, harmonİk ve trİstÖrlÜ kompanzasyon panosu keŞfİ, İmalatI ve devreye alma İŞlerİnİ yapmaktayIz.

 

 • 2-) DanIŞmanlIk Hİzmetlerİ

 

 

a-)

MÜŞavİrlİk hİzmetlerİ

 

Sevİm Elektrİk A.Ş.  elektrİk mÜŞavİrlİĞİ konusunda Ülkemİzdekİ ÖncÜ fİrmalardan bİrİdİr. FİrmamIz her ay dÜzenlİ olarak tesİs kontrollerİ yaparak fİrmalarIn A.G. ve O.G. sİstemlerİnde oluŞabİlecek herhangİ bİr aksaklIĞI Önceden tespİt ederek meydana gelmesİ muhtemel İŞ kaybInI ve maddİ zararI engellemek İÇİn gereken ÇaliŞmalarI yapmaktadIr.AyrIca fİrmamIz;

  •  

   b-)

   Trafo bakIm ve ÖLÇÜm

    

   Trafo montajI, yaĞ kurutma ve yaĞ deĞİŞİmİ, ÇEŞİtlİ nedenlerle oluŞan  yaĞ kaÇaklarInIn gİderİlmesİ ve Trafo Boyama İŞlerİnİ yapmaktayIz.

    

   c-)

   Topraklama ÖLÇÜm raporlarI

    

   Topraklama dİrencİnİn ÖLÇÜlmesİ, rapor olarak dÜzenlenmesİ ve bu rapora gÖre topraklama dİrencİnİn dÜŞÜRÜLmesİ tarafImIzdan yapIlmaktadIr.


   3) Telekomİnİkasyon, yangIn, gÜvenlİk, cctv sİstemlerİ

 

 •  

  YangIn alarm sİstemlerİ,

   

  Network sİstemlerİ,

   

  KapalI devre televizyon sİstemlerİ,

   

  MÜzİk yayIn ve anons sİstemlerİ,

   

  Merkezİ uydu anten sİstemlerİ,

   

  GÖrÜntÜlÜ  dİafon sİstemlerİ.

   

  Fabrİka İÇİ tesİsat Çekİlmesİ, dÜzenlenmesİ

   

  GÜvenlİk ve kartlI geÇİŞ sİstemlerİ

   

  Uydu-TV sİstemlerİ

   

  Telefon / HaberleŞme & Data

   

  Kamera sİstemlerİ

 

4) malzeme satIŞI

 

 

Sevİm Elektrİk A.Ş. olarak felsefemİz en kalİtelİ ÜrÜnlerİ en makul fİyat İle sunmaktIr, hİzmetlerİmİzde gereklİ olan her tÜrlÜ malzeme tarafImIzdan temİn edİlebİlmektedİr